Permainan Yahudi Dalam Konsep Roj'ah

Posted in Sabtu, 31 Desember 2011
by Mbah Lalar

oleh Haidar Abdullah Shahab

Pemahaman tentang raj'ah dalam FATWA-FATWA SESAT AGAMA SYI’AH imamiyah itsna asyariyah (rofidhoh)

Diantara pemikiran yahudi yg disusupkan kedalam akidah syiah oleh abdullah bin saba' adalah tentang keyakinan raj'ah,yaitu dikeluarkanya (dibangkitkannya kembali kedunia,reingkarnasi) orang-orang yg telah meninggal dunia sebelum hari kiamat dan sebelum hari kebangkitan manusia dipadang mahsyar bersamaan dgn munculnya imam mahdi (versi syiah) untuk menuntut balas kpd musuh-musuh para aimmah dan mereka- mereka yg menyalahi perintah para aimmah serta sebgai bentuk mengobati luka hati para aimmah yang selalu didholimi sebagai mana disebut oleh almajlisy dlm kitab hayatul qulub 3/pasal 35 hal 303. Sebenarnya hal ini masih sangat  Terkait 'Pengkafiran' Shahabat Nabi.

Keyakinan ini hampir menjadi kesepakatan secara ijma' dalam akidah syiah dan tidak ada pertentangan tetang hal itu sebgaimana dikomentari oleh ulama syiah sendiri diantaranya yaitu "alhuur al amily" dalam kitab:

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة،(الوسائل الشيعة) ص٣٤ ط.المطبعة العلمية-قم- الطهران.


Begitu pula pengakuan dan pendapat mufassir syiah diantaranya "abu ali athibrisy" mengutip firman ALLAH dlm alqur'an

(ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون)


Attibrisy tidak mensifatkan hari yg dimaksud dlm ayat tersebut adalah sifat tentang hari kiamat sebgai firman ALLAH:

(....وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا)


Sbagaimana hal itu (akidah raj'ah) diperkuat oleh riwayat -riwayat yg dinisbatkan kpd aimmah ahlulbayt dlm kitab-kitab mereka.

Syarif almurtadlo yg bergelar "ilmu huda" dlm menjawab pertanyaan tentang akidah raj'ah (kebangkitan yg mati sebelum kiamat,reingkarnasi untuk diadili):"itu sebagaimana pendapat keyakinan akidah syiah imamiyah bahwa kelak sebelum kiamat ktka munculnya almahdi akan dibangkitkan kembali para musuh-musuh para aimmah yg telah berlalu untuk ditegakkan hukum atas mereka" yang tentu saja  NALAR SEHAT ALA SUNNY Akan sangat menolaknya.

(a'yan syiah 1/132 cetakan pertama damaskus)

Diperkuat oleh pernyataan ulama syiah jg "muhammad bin nu'man" yg bergelar "al mufid":

"telah menjadi kesepakatan ijma' akidah imamiyah tentang wajibnya keyakinan raj'ah sebelum terjadi kiamat"

(awail maqolat hal 52)

"bahwa ALLAH SWT akan mengembalikan sekelompok manusia yg telah meninggal dunia dlm bentuk mereka yg asli (reingkarnasi),akan dipisahkan antara mereka yg mulia dan yg hina dan itu terjadi ktka munculnya almahdi"

(awail maqolat hal 90)

"munculnya almahdi pada jumadil akhir bersamaan dengan turunya hujan sampai sepuluh rajab yg tidak pernah terjadi sebelumnya,maka ALLAH menumbuhkan kembali jasad-jasad orang-orang mukminin dlm kubur mereka"

(al irsyad karya al mufid hal 363,i'lam al wara athibrisy hal 462,biharul anwar almajlisy 13/223,shirotol mustaqim annabaty 2/251.

"ليس منا من لم يؤمن بكرتنا-رجعتنا-ويستحل متعتنا"(من لا يحضر الفقيه لابن بابويه القمي ج ٣ ص ٤٥٨،وتفسير الصافي للكشاني ج ١ ص٣٤٧.

"Tidak beriman dan bukan dari golonganku mereka yg tidak beriman terhadap masalah raj'ah dan tidak menghalalkan mut'ah (kawin kontrak) dalam ajaran kami"

(man la yahduril faqih ibn babawayh juz 3/458, tafsir asshofy al kasany juz 1/347).

dalam tafsir ayasy:

"لا يبعث الله نبيا ولا رسولا الا رد الى الدنيا من ادم فهلم جرا حتى يقاتل بين يدى علي بن ابي طالب عليه السلام"


"bahwa ALLAH tidak akan membangkitkan para nabi dan rasul kecuali dibangkitkan juga semua manusia semenjak nabi adam as dan seterusnya sehingga mereka turut serta untuk terlibat berperang membela imam ali as"


(tafsir ayasy 1/281,alburhan 1/295,biharul anwar)

Riwayat imam ja'far (versi syiah)

"bahwa amirul mu'minin ali as akan(mengalami proses raj'ah,reingkarnasi) dibangkitkan kembali bersama putranya husain as begitu juga bani umayyah,muawiyah dan keturunanya,dan semua yang terlibat dalam peperangan tersebut,maka mereka (bani umayyah dan pengikutnya) akan merasakan siksaan dan pembantaian.........

Kemudian akan dibangkitkan lagi imam ali as bersama nabi saw beserta seluruh para nabi-nabi dan rasul-rasul.

(anwar nu'maniyah al jazairy 2/98-99,103)

Ulama-ulama syiah rofidhi yg menyakini ttg akidah raj'ah(kebangkitan/reingkarnasi) dan tertulis dlm kitab-kitab mereka

1. Baqir al majlisy wafat 1111 h
2.jamal khunsary wafat 1125 h
3.hasan alhily abad ke 7
4.ibn muthohar alhily 726 h
5.muhammad abbas athustury wafat 1306 h
6.sulthon mahmud murid almajlisy
7.sulaiman al qothify wft 1266 h
8.fadhol bin sadan annaisabury wafat 260 h
9.yahya al bahrany
10. Hasan al qumy
11.muhammad ridlo athibsy
12.abdullah razq alhamdany
13.hurry al amily
14.farj bin asyuro
15.mahmud fathulloh alkadzimy wafat 1085
16.ahmad bayan asfahany
17.ahmad bahrany wafat 1131 h
18.muhammad ali sinqiry
19.ghulam ali aqiqy
20.ahmad bin muhsin
21.mirza muhammad mu'min usturo abady wafat 1088 h
22.muhammad mas'ud ayasy
23.ibn babawaih alqumy wafat 381 h
24.habibullah kasyany wafat 1340h
25.ali naqy hindy


bahwa pemikiran raj'ah(reingkarnasi) adalah susupan daripada ajaran yahudi itu adalah sebuah kebenaran sbgaimana diungkap oleh "juliat zier":

"bahwa konsep ttg raj'ah bukanlah berasal dari syiah secara pasti,tp itu berkembang kedalam pemikiran sbgian orang islam dari metode pemikiran peramal-peramal yahudi dan penganut almasih(kristen)"

(akidah dan syariat hal 215)

Sebagaiman juga pendapat ahmad amin:"bahwa syiah telah mengadopsi pemahaman ttg raj'ah dari ajaran yahudi"
(fajrul islam 276)

Abdullah bin saba' adalah orang yg menyebarkan ttg metode raj'ah ini sbgaimana dinukil oleh "athobary":
"adapun abdullah bin saba' adalah seorang yahudi dari sana',dia masuk islam pada masa kholifah ustman ibn affan ra,dia berpindah pindah di berbagai kota2 kaum muslimin untuk menyebarkan kesesatan dan berusaha menarik kpd kekufuran,dimulai dari hijaz,basrah,kufah dan syam.

Dimana dia (abdullah bin saba') berkata:

"sungguh sebuah keheranan bagi mereka yg menyakini nabi isa as akan kembali kebumi dan mereka mendustakan ttg kembalinya muhammad saw kebumi sebelum kiamat"
dia berdalih dgn firman ALLAH:

"إن الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد"


Maka nabi Muhammad lebih berhak dibanding nabi Musa as,maka banyak orang yang menerima hal itu,maka di bentuklah konsep raj'ah dan didiskusikan

(tarikh athobary juz 5/98,maqolat islamiyin al as'ary juz 1/50)

semoga kita diselamatkan daripada faham-faham dan akidah yg sesat dan menyesatkan.amin