Seri Riwayat Hadits dan Ajaran Syiah yg menyesatkan

Posted in Selasa, 17 Mei 2011
by mbah jambrong
Ahli Hadits mereka (syi'ah) yg terkemuka, Husen

bin Abdul Shamad Al-Amili di dalam Kitabnya,

Wushulul Akhyar ilaa Wushulil Akhbar,mengenai sifat2

sohabat ia berkata : "kami bertaqarrub kpd Allah

dan Rasul NYA dgn jalan membenci sahabat2 mencela

mereka dan membenci setiap orang yg mencintai

mereka." (baca hlmn 164, cetakan Qom, Iran) Dalam    

kitab ( syi'ah ) Bashair Ad-Darajaat karya Ash-

Shaffar, 8/235 : "Sesungguhnya Ali Bin Abi Thalib RA

dialah yg membagi surga dan neraka, dia akan

memasukan penduduk surga kedalamnya dan penduduk

neraka kedalamnya"Dalam kitab ( syi'ah ) Al-Asrarul

Fathimiyah karya Muhamad Al- Mas'udi, hal 355

berkata : "sesungguhnya Fathimah RA adalah titisan

Tuhan yg menjelma dalam bentuk seorang wanita"